Biržų siaurukas

Valstybės saugomą siaurojo geležinkelio kompleksą sudaro 56 objektai, iš kurių vienas yra geležinkelio ruožas Panevėžys – Biržai.