Klubo „Klasika” narių susirinkimas

  • -

Klubo „Klasika” narių susirinkimas

Category:Apie,Renginiai,Renginiai 2017

Lyg ir tapo dėsninga tai, kad senovinių automobilių „Nesenstanti Klasika“ švenčių rezultatų aptarimai ir vasariniai klubo „Klasika“ narių susirinkimai kasmet vyksta Klemento Sakalausko muziejuje. Tuo labiau, jog ponas Klementas su savo sūnumi Gintautu jau eilę metų yra klubo „Klasika“ nariai. Taigi, rugpjūčio 25 d., penktadienį, Senovinės technikos klubo “Klasika” nariai rinkosi į Panevėžį. Jauki, senove dvelkianti aplinka ir vaišinga Sakalauskų šeima kasmet suburia klasikiečius įdomiems pokalbiams bei diskusijoms.

Susirinkimą pradėjęs klubo direktorius Egidijus Einoris, kiek ilgiau apsistojęs prie pagrindinio klubo renginio „Nesenstanti Klasika 2017“, trumpai apžvelgė dar tris įdomiausias Baltijos valstybių senovinės technikos šventes Rygoje, Pernu ir Jūrmaloje. Be jokios abejonės, aktualiausias klubo nariams rūpimas klausimas buvo ir yra senovinių automobilių parodos Biržuose. Šiųmetinis „Klasikos“ renginys „Nesenstanti Klasika 2017“, klubo narių nuomone, buvo pats geriausias ir kokybiškiausias per visus devynerius klubo veiklos metus. Be didelių kalbų buvo patvirtintos šventės išlaidos, apžvelgti renginio nesklandumai ir perspektyvos. Po to, prieita prie ilgesnių diskusijų, kuriose buvo sprendžiama kur ir kaip numatoma švęsti senovinių automobilių šventę „Nesenstanti Klasika 2018“, kuri kitąmet sutaps su klubo „Klasika“ dešimties metų veiklos jubiliejumi. Kadangi, šis senovinių automobilių renginys jau eilę metų vyksta kartu su Biržų miesto švente, nutarta klubo narių sprendimą atidėti iki rudens, iki būsimo miesto šventės formato ir programos projekto pateikimo.

Sekantis klausimas, kuris buvo svarstomas klubo narių susirinkime – sieninio 2018 m. kalendoriaus „Klasika“ leidyba ir realizacija. Jeigu apie leidybą klausimų nekilo (kalendorius jau buvo išleistas liepos pabaigoje), tai kalendoriaus realizacijos problema sukėlė daug svarstymų. Gerai, kad greitai šias diskusijas nuslopino žymiai įdomesni įvykiai. Padėkos raštais ir gėlių žiedais buvo pagerbtos kalendoriaus fotosesijų vadovė Sigita Jakubonienė ir fotografė Silvija Pranauskė. Tik šiemet prisidėjusios prie klubo „Klasika“ kalendoriaus leidybos, šios menininkės įnešė gaivos ir savitumo į „Klasikos“ kūrybinį procesą. Ačiū – joms!

Visi kiti likę klausimai jau buvo svarstomi linksmesnėje aplinkoje: skanaujant klubo nario Jono darytą alų, besižvalgant į naujas Klemento senovinių daiktų kolekcijas, ar šiaip besivaišinant. Tik nelauktai užslinkus tamsai ir primygtinai raginant klubo narių antrosioms pusėms, susigriebta, kad pats laikas atsisveikinti… O besiskirstant, prieita vieningos nuomonės – sekančių metų rugpjūčio 4 d., iškilmingai ir neįprastai atšvęsti dešimties metų klubo „Klasika“ veiklos jubiliejų!

Taigi, dėkui visiems susirinkusiems, o ypatingai, svetingiems šeimininkams: Jūratei, Gintui ir Klementui Sakalauskams!