Visuotinis senovinių automobilių klubo „Klasika” narių susirinkimas

  • -

Visuotinis senovinių automobilių klubo „Klasika” narių susirinkimas

Category:Apie,Renginiai,Renginiai 2019

Gegužės 11 d., vaizdingoje Vytauto Gineikos sodyboje, kuri randasi netoli Ariogalos, įvyko klubo „Klasika“ visuotinis narių susirinkimas. Pusiaudienį susirinkę bendraminčiai darniai kibo darbą ir netrukus pradėjo konstruktyvų pokalbį.

Išsirinkus posėdžio pirmininkaujantį ir sekretoriaujantį buvo pranešta, kad klubo gretas panoro papildyti trys nauji nariai, kuriuos po trumpų diskusijų pasiūlyta priimti į klubą. Malonu, kad klubas plečiasi ir į klubą ateina gerbiami ir senovinės technikos visuomenei žinomi žmonės. Taigi, klasikiečiai džiaugiasi trimis naujais nariais, kuriais tapo Stanislovas Bartkevičius, Donatas Žukauskas ir Saulius Kaušas. Sveikiname juos ir linkime geros kloties ir naujų idėjų klubinėje veikloje!

Pasibaigus sveikinimams buvo išrinktas klubo prezidentas, taryba, atsakingasis sekretorius ir finansininkas. Kiek vėliau patvirtintas klubo nario mokesčio dydis ir svarstomi kiti einamieji klausimai. Vienas iš jų – kasmetinio kalendoriaus leidyba. Nors, net septynis metus vykdytas klubo projektas niekada nebuvo pelningas, vis tik nutarta jo neatsisakyti ir toliau tokiu pačiu būdu populiarinti klubą ir senovinę techniką.

Vienbalsiai pritarta ir toliau tęsti konstruktyvią veiklą organizuojant renginį “Baltijos kelias 30“ ir skirti visas klubo lėšas jo įgyvendinimui. Pasitarta, kaip ir kokiu būdu spręsti renginio organizacinius klausimus, kaip rengti iškilmingą minėjimą Katedros aikštėje Vilniuje, ką kviesti į jį ir kaip pravesti analogišką Baltijos kelio minėjimą Panevėžyje. Lietuvos vėliavnešiu šiame renginyje išrinktas Arūnas Adomaitis, vairuosiantis 1939 metų BMW 327 Sport Cabrio, o klubo vėliavnešiu – Stanislovas Bartkevičius, važiuosiantis 1935 metais pagamintu Mercedes-Benz 290 Cabriolet D.

Pritarta pasiūlymui ir dėl dokumentinio filmo „Baltijos kelias 30” leidimo.

Taigi, pasiekę sutarimą ir išsprendę dar keletą klubui svarbių klausimų, klasikiečiai užbaigė posėdį ir prisėdę už vaišių stalo, bendravo toliau.

Dainiaus Nagelės nuotraukos