Lietuvių išeivijos laikraštis „Draugas” – apie „Klasiką” ir Biržus