Senovinės technikos paroda Papilyje

  • -

Senovinės technikos paroda Papilyje

Category:Renginiai,Renginiai 2010

Klebonas V. Liuima išbandė milicijos motociklą

Sekmadienį, birželio 27 d., jau nuo pat ryto prie miesto ribos kelyje Biržai- Rokiškis, rinkosi senovinės technikos „Klasika“ klubo nariai su savo automobiliais ir motociklais išvykai į Papilį. Pabendravę su „Rigvedos“ televizija, 10 val. senovinės technikos kolona, vedama tarybinių laikų  milicijos ekipažo, pajudėjo Papilio link. Apvažiavus ratą miestelio gatvėmis, senovinė technika buvo išstatyta parodai skverelyje prieš Katalikų bažnyčią. Kitoje skvero pusėje įsitaisė prekybininkai ir suvenyrų pardavėjai, bei Papilio saviveiklininkai. 12 val. bažnyčios varpai pakvietė papiliečius ir svečius į šv. Petro ir Povilo atlaidų šv. Mišias, kurių metu iškilmingai pašventinta senovinės technikos klubo „Klasika“ vėliava bei automobiliai. Papilio bažnyčios klebonas V. Luima nuoširdžiai sveikino „klasikiečius“, dėkojo už surengtą parodą, linkėjo visiems sveikatos ir dvasios stiprybės, laimingų kelionių bei aplankyti dar ne vieną Lietuvos miestą ar miestelį. Po šv. mišių klebonas pabendravo su parodos dalyviais, išbandė motociklą ir senovinį gaisrininkų automobilį. Susirinkusius stebino klebono gebėjimas suvaldyti senovinę techniką.

Vidurdienį parodos dalyviai pagerbė ir padėjo gėles prie paminklo žuvusiems papiliečiams, bendruomenės namuose pabendravo su vietiniais gyventojais prie suneštinių vaišių stalo.

Maloniai nustebino papiliečių dėmesys senovinei technikai. Jie atidžiai apžiūrinėjo eksponatus, domėjosi klubo ir atskirų automobilių istorijomis, prašė parodyti tuos po kapotais paslėptus „arklius“, fotografavosi senovinių automobilių fone. Ypač žingeidūs buvo jaunuoliai ir vaikai. 16 val. „Klasikos“ klubo nariai, patenkinti pavykusia paroda ir kupini gerų įspūdžių, grįžo į Biržus.

Parengė Vytautas Einoris

J. Vitkauskienės nuotrauka