Nuotraukų konkursas klubo „Klasika” 2021 m. kalendoriui

 • -

Nuotraukų konkursas klubo „Klasika” 2021 m. kalendoriui

Category:Apie,Renginiai,Renginiai 2020,Skaitykla

ORGANIZATORIUS

 • Senovinių automobilių klubo „Klasika“ veiklos tikslas – ne tik istorinių transporto priemonių išsaugojimas, bet ir senovinės technikos demonstravimas bei propagavimas. Vienas iš tokių būdų – spaudos leidiniai, skatinantys domėjimąsi istoriniais automobiliais bei motociklais. Kiekvienais metais klubas “Klasika” pamalonindamas senienų mylėtojus išleidžia po sieninį kalendorių, kuriame – istorinių motociklų, automobilių, sunkvežimių ir traktorių vaizdai. Planuojamas 2021 metų  „Klasikos“ kalendorius bus jau devintas kasmetinis klubo leidinys, prie kurio formavimo šiemet kviečiame prisijungti ir Jus – senovinės technikos savininkus, fotomodelius bei fotografus.

LAIKOTARPIS

 • Konkursas vyks gegužės 5 – birželio 30 dienomis. Rezultatai bus skelbiami liepos 5 d.

REIKALAVIMAI

 • Konkursui pateiktos nuotraukos turi atitikti konkurso temą – senovinių transporto priemonių meninius vaizdus jų laikmečio istorinėje aplinkoje. Nuotraukose gali būti užfiksuoti tik tie automobiliai, motociklai, sunkvežimiai, traktoriai, dviračiai, kurie yra originalūs ir pagaminti prieš 40 metų ar anksčiau.
 • Senovinė technika gali būti paveiksluojama kartu su fotomodeliais, arba be jų. Fotografuojamas pilnametis fotomodelis savo apranga ir jos stiliumi turi atitikti senovinės transporto priemonės pagaminimo bei jos naudojimo laikmetį.
 • Konkursui pateikiamos tik niekur neviešintos ir žiniasklaidoje nepublikuotos nuotraukos.
 • Konkurso dalyvis gali pateikti iki 5 vnt. nuotraukų, kadrai neturi kartotis.
 • Konkursui pateikiamos tik skaitmeninių nuotraukų failai JPEG formatu, kurių raiška – ne mažiau 300 dpi, nuotraukos dydis pikseliais – ne mažesnis nei 5000 x 4000, nuotraukos gali būti spalvotos arba nespalvotos. Nuotraukos turi būti originalios, be kompiuterinių montažų ir foto manipuliacijų.
 • Pateikiamų nuotraukų kompozicija turi būti horizontali, t.y. horizontaliosios nuotraukų kraštinės turi būti didesnės už vertikaliąsias.
 • Pateikdamas nuotraukas konkursui, dalyvis patvirtina ir užtikrina, kad pateiktos nuotraukos yra originalūs kūriniai, nepažeidžiantys kito asmens ar autoriaus teisių ir kitos intelektinės nuosavybės teisių, kad kiti asmenys į šias nuotraukas neturi jokių teisių ar teisėtų interesų.
 • Nuotraukos negali būti nepadorios, iššaukiančios ar kitaip prieštaraujančios moralės normoms, skatinančios rasinę, etninę diskriminaciją ar neapykantą.
 • Kartu su nuotraukomis turi būti pateikiamas aprašymas, kuriame nurodoma: nuotraukose užfiksuotos senovinės transporto priemonės pavadinimas, modelis, pagaminimo metai, nuotraukos autoriaus vardas, pavardė (telefonas, adresas), fotomodelio (jeigu toks yra nuotraukoje) vardas ir pavardė bei kiti kontaktiniai duomenys.
 • Nuotraukas prašome siųsti el. pašto adresu: klubas@klasika.us

VERTINIMAS

 • Darbai bus vertinami atsižvelgiant į nuotraukos atitikimą konkurso reikalavimams, aktualumą, idėjos originalumą, jos įgyvendinimą, meninę raišką ir techninę nuotraukų kokybę.
 • Konkurso fotografijas vertins komisija, sudaryta iš trijų klubo „Klasika“ narių ir dviejų profesionalių fotografų.
 • Iš visų atsiųstų fotografijų bus išrinktos trys geriausios, kurios ir pateks į 2021 m. „Klasikos“ kalendorių. Su šių trijų nuotraukų autoriais ir fotomodeliais bus pasirašyta autorių teisių sutartis.
 • Konkurso laimėtojai bus skelbiami organizatorių svetainėje: www.klasika.us ir klubo “Klasika” Facebook-o paskyroje.

PUBLIKAVIMAS

APDOVANOJIMAS

 • Trijų geriausių nuotraukų autoriai bus apdovanoti klubo „Klasika“ vertingomis dovanomis ir pakvietimais į klubo renginius.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Dalyvis, pateikdamas nuotrauką konkursui, patvirtina, kad yra šios nuotraukos autorius ir kad yra gavęs joje užfiksuotų asmenų sutikimą naudoti šią nuotrauką konkurse.
 • Už autorių teisių pažeidimus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus atsako nuotrauką atsiuntęs asmuo.
 • Autorius, pateikdamas nuotrauką konkursui, patvirtina, kad nuotraukos turinys neskatina religinės, tautinės nesantaikos ar kitaip nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų.
 • Pateikdamas nuotrauką konkursui autorius automatiškai tampa konkurso dalyviu bei sutinka, kad jo autorinės konkursinės fotografijos ateityje būtų naudojamos Senovinių automobilių klubo “Klasika” komunikacijos ir reklamos tikslams.
 • Organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso taisykles ir įsipareigoja apie pakeitimus informuoti konkurso dalyvius.

KONKURSO DALYVIAI