Klementas Sakalauskas – Panevėžio r. Garbės Pilietis

  • -

Klementas Sakalauskas – Panevėžio r. Garbės Pilietis

Category:Skaitykla,Spauda apie mus

2013 m. vasario 15 d. kolekcininkui, muziejininkui, visuomenės veikėjui, klubo „Klasika“ nariui Klementui Sakalauskui suteiktas Panevėžio r. Garbės Piliečio vardas.
Panevėžio r. Garbės Piliečio regalijos tradiciškai yra įteikiamos rajono savivaldybės Tarybos posėdyje , kuris kasmet vyksta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventės metu. Šiemet, iškilmingas Tarybos posėdis ir  vasario 16-osios minėjimas vyko Piniavos mokykloje-darželyje.
Panevėžio rajono garbės pilietis renkamas nuo 2004 metų. Šis vardas suteikiamas asmeniui pagerbti už jo ypatingus nuopelnus, išskirtinį indėlį į Panevėžio rajono mokslo, švietimo, kultūros, sporto, ekonomikos, socialinio vystymo, krašto apsaugos ir kitas sritis, už Panevėžio rajono garsinimą šalyje ir pasaulyje. Panevėžio rajono garbės piliečio vardas suteiktas 8 asmenims: Kazimierui Kisieliui, Rimantui Banevičiui, Pranciškui Benediktui Tamulioniui, Jonui Čeponiui bei anapus išėjusiems Alfonsui Giedraičiui, Virmantui Velikoniui, Jonui Žilevičiui ir Gabrielei Petkevičaitei-Bitei.
Šiemet, Piniavos bendruomenės siūlymu, devintuoju garbės piliečiu išrinktas ilgametis Piniavos gyvenvietės  gyventojas, visuomenininkas, kolekcininkas, bajoras, senovinės technikos klubo “Klasika” narys ir privataus muziejaus savininkas Klementas Sakalauskas. Jam buvo įteiktas Garbės Piliečio pažymėjimas, regalijos ir piniginė premija.
Poną Klementą sveikino ne tik artimieji, giminės, kaimynai, pažįstami, draugai, bendraminčiai bet ir Lietuvos Respublikos Seimo nariai, Panevėžio miesto ir rajono savivaldybių atstovai, Tarybos nariai, Piniavos seniūnijos deleguoti asmenys, Lietuvos karališkosios bajorų sąjungos atstovai, senovinės technikos klubo “Klasika” nariai.
Dar kartą sveikiname p. Klementą su garbingu apdovanojimu! Sėkmės Jūms!

 Dainiaus Nagelės nuotraukos.