2017-ų m. klubo „Klasika“ sezono atidarymas

  • -

2017-ų m. klubo „Klasika“ sezono atidarymas

Category:Apie,Renginiai,Renginiai 2017

Pavasarėjant, dažnas senovinės technikos šeimininkas nekantriai žvilgčioja į kalendorių ir ima laukti šiltesnių orų bei sausesnių kelių. Štai ir šiemet, balandžio 29 d. Senovinės technikos klubo „Klasika“ nariai nutarė „prižadinti“ vėluojantį pavasarį ir paskelbti apie senovinės technikos sezono pradžią. Ne tik susirinkus pavakaroti, bet ir aptarti praėjusių, 2016 m. rezultatus, klubo ateities planus bei perspektyvas. Smagu, kad į savo kaimo turizmo sodybą „Pas Sesutes“  paviešėti pakvietė klubo narys Gediminas Aleksandravičius.

Viešnagė prasidėjo tradiciniu, kasmetiniu klubo susirinkimu, kuriame buvo sprendžiami aktualūs klubo gyvavimo ir veiklos klausimai. Vienas iš jų – VšĮ Senovinės technikos klubo „Klasika“ teisinio statuso keitimas. Augant narių skaičiui ir kylant klubo autoritetui Lietuvoje bei užsienyje, pripažinta, jog klasikiečių veiklos mąstai seniai praaugo esamą juridinį klubo apibrėžtumą. Taigi, klubo direktoriaus pateiktam pasiūlymui apie dabartinį viešosios įstaigos klubo statuso reorganizavimą į asociaciją, buvo pritarta vienbalsiai.

Sekantis svarstytas rimtesnis klausimas – klubo plėtra. Lyg ir patvirtindami, kad klubas bei klubo veikla – visada atvira naujovėms ir naujiems nariams, į klubą buvo priimtas mūsų bičiulis vilnietis  Arūnas Adomaitis. Taigi, dar kartą sveikiname gerb. Arūną tapus pilnateisiu klubo „Klasika“ nariu!

Toliau, klubo susirinkimo dienotvarkėje buvo svarstoma ir sprendžiama pasiruošimo senovinių automobilių suvažiavimui „Nesenstanti Klasika 2017“ eiga, kasmetinio sieninio „Klasikos“ kalendoriaus leidyba, klubo automobilių dalyvavimo renginiuose tvarkaraštis, klubo narių drausmės klausimai ir kiti klubui svarbūs dalykai.

Na, o pasibaigus susirinkimui, visi klubo nariai buvo pakviesti į sezono atidarymo pokylį, kuriame ne tik vaišinosi ir bendravo, bet buvo apdovanoti klubo padėkomis, garbės raštais, medaliais bei vertingomis dovanomis. Sveikiname pasižymėjusius!

Jolitos Greviškienės nuotraukos