Category Archives: Timeless Classic 2018

  • -

Antique & Classic Car Show – Timeless Classic 2018

The Antique and Classic Car Show “Timeless Classic 2018”, a show to celebrate the 10th anniversary of the Antique Vehicle Club “Klasika”, will take place on August 4rt in Biržai, Lithuania

Participant registration (advance pre-registration confirmation) and a festive party will take place in Sodeliskiu Manor Estate (Sodeliskiu village, Birzai district, 41420 Lithuania). GPS coordinates: 56.291146, 24.638175

Read More…


  • -

Seno spēkratu salidojums „Nenovecojošā Klasika 2018”

EN

Sestdien, 2018. gada 4. augustā senās tehnikas klubs “Klasika” ielūdz uz vēsturisko automobiļu starptautisko festivālu Biržos, Lietuvā, kas veltīts kluba 10 gadu jubilejai.

Dalībnieku reģistrācija (reģistrācijas apstiprināšana) un svētki šogad notiks Sodelišķu muižas viensētā. Adrese: Sodelišķu pagasts, Biržu novads 41420. GPS koordinātes: 56.291146, 24.638175

Read More…

  • -

Wystawę pojazdów zabytkowych „Ponadczasowa Klasyka 2018”

EN

W dniu 4 sierpnia (sobota) Klub Pojazdów Zabytkowych „Klasika” organizuje tradycyjną wystawę pojazdów zabytkowych w Birżech, na Litwie –  „Ponadczasowa Klasyka 2018”. Impreza odbędzie się jako część święta miasta Birże. 

Rejestracja uczestników (potwierdzenie rejestracji wstępnej) oraz wieczór uroczysty odbędzie się w dworku Sodeliškiai (adres: Sodeliškių k., Biržų r. 41420): http://www.sodeliskiudvaras.lt  Współrzędne GPS: 56.291146, 24.638175
Pojazdy zabytkowe i uczestnicy są rejestrowane w internecie od dnia 16 do 30 lipca. 

Read More…

  • -

Фестиваль ретро автомобилей ,,Нестареющая Классика 2018‘‘

EN

Приглашаем на международный фестиваль ретро автомобилей “Нестареющая Классика 2018” посвященный 10-летию клуба старинной техники «Классика». Мероприятие состоится 4-ого августа в городе Биржай (Литва).

Регистрация членов съезда исторических автомобилей «Нестареющая Классика 2018» (подтверждение предварительной регистрации) и праздничный вечер будет проходить в поместье Соделишкяй (посёлок Соделишкяй, Биржайский район, 41420 Литва). Координаты GPS: 56.291146, 24.638175

Read More…