Category Archives: Events 2022

  • -

Photo Contest for the 2023 Klasika Club Calendar

Category:About,Events,Events 2022,Library Tags : 

ORGANIZER

  • The goal of the activity of the Antique Automobile Club Klasika is not only to preserve historic vehicles, but also to demonstrate and promote antique vehicles. One of the ways is press publications stimulating interest in historic cars and motorcycles. Every year, the Klasika club publishes a wall calendar with images of vintage motorcycles, cars, trucks and tractors in order to please antique lovers. The planned calendar of Klasika for 2023 will be the eleventh annual publication of the club, to the formation of which this year we are inviting to join the owners of antique vehicles, photo models and photographers.
Read More

  • -
Nesenstanti Klasika 2022

Antique and Classic Car Show „Timeless Classic 2022“

Category:About,Garage,Timeless Classic 2022,Events,Events 2022,Library Tags : 

LVRU

The Antique and Classic Car Show „Timeless Classic 2022“ will take place on August 5-7th in Biržai, Lithuania. Participant registration (advance pre-registration confirmation) and a festive party will take place in Sodeliskiu Manor Estate (Sodeliskiu village, Birzai district, 41420 Lithuania).

Participant registration will start June 13th and continue through July 18th. Please register here: https://www.formpl.us/form/6429769146826752  completing the entry form and attaching the vehicle’s overall picture. In case of doubt on the originality of the vehicle, we could ask for more pictures.

Read More

  • -
Nesenstanti Klasika 2022

Seno spēkratu salidojums „Nenovecojošā Klasika 2022”

Category:About,Garage,Timeless Classic 2022,Events,Events 2022,Library

Antīko automobiļu klubs “Klasika” ielūdz uz seno spēkratu starptautisko festivālu, kas norisināsies no 5. līdz 7. augustam 2022. gadā Biržos, Lietuvā.
Dalībnieku reģistrācija (reģistrācijas apstiprināšana) un festivāls šogad notiks Sodelišķu muižas viensētā. Adrese: Sodelišķu pagasts, Biržu novads 41420.

Dalībnieku un vēsturiskās tehnikas reģistrācija no 13. jūnija līdz 18. jūlijam interneta vietnē: https://www.formpl.us/form/6429769146826752
Lai piedalītos pasākumā, jāaizpilda reģistrācijas forma un jāpievieno spēkrata foto. Ja radīsies šaubas par transporta līdzekļa oriģinalitāti, lūgsim iesniegt vairākus foto.

Prasības spēkratam: oriģināls, tehniskā kārtībā ar tiesībām piedalīties ceļu satiksmē, ne jaunāks par 45 gadiem (ražots līdz 1978. gadam).

Read More

  • -
Nesenstanti Klasika 2022

Фестиваль ретро автомобилей ,,Нестареющая Классика 2022‘‘

Category:Timeless Classic 2022,Events,Events 2022,Library

Приглашаем на международный фестиваль ретро автомобилей „Нестареющая Классика 2022”. Мероприятие состоится 5-7-ого августа в городе Биржай (Литва).
Регистрация участников «Нестареющая Классика 2021» (подтверждение предварительной регистрации) и праздничный вечер будет проходить в поместье Соделишкяй (посёлок Соделишкяй, Биржайский район, 41420 Литва). Координаты GPS: 56.291146, 24.638175

Регистрация участников и их ретро техники будет проводиться по интернетус 13 июня до 18 июля. Дождавшись указанного дня, заполните регистрационную форму: https://www.formpl.us/form/6429769146826752  и приложите фото автомобиля. Если у организаторов возникнут вопросы по оригинальности автомобиля, попросим представить побольше фото.

Read More