Kaip prezidentienė Sofija Smetonienė pakrikštijo „Biržietį”